วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“โจ โคล” ออกความเห็นถึง ประเด็นของ “ซานโช่”

08 พ.ย. 2023
358

“โจ โคล” ออกความเห็นถึง ประเด็นของ “ซานโช่”

โจ โคล: ผู้พูดจากใจถึงประเด็นของซานโช่

ซานโช่ เป็นตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง ดอน กิโฆเต้ ที่เขียนโดยมิเกล เด เซร์บันเตส นักเขียนชาวสเปน เมื่อปี ค.ศ. 1605 ซานโช่ถูกวาดภาพให้เป็นคนดี จิตใจบริสุทธิ์ แต่โง่เขลา มักจะตีความสิ่งต่างๆ ผิดไปจากความเป็นจริง ทําให้เขาประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เศร้าสลดและขบขัน

ในฐานะนักแสดงตลก โจ โคล มีมุมมองที่น่าสนใจต่อตัวละครซานโช่ดังนี้

ประการแรก ซานโช่แสดงให้เห็นถึงความหลงผิดอย่างรุนแรงของมนุษย์ เขาเชื่อในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้อง แม้ว่าจะขัดกับความเป็นจริงอย่างชัดเจนก็ตาม นี่เป็นการเสียดสีมนุษย์ที่ยึดติดกับความเชื่อและมุมมองของตนเองจนมองไม่เห็นความจริง ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน

ประการที่สอง ซานโช่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในอุดมคติ แม้เขาจะถูกหลอกลวงให้ต่อสู้กับกังหันลมและฝูงแกะ เขาก็ยังคงต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ นี่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณและความกล้าหาญของมนุษย์ แม้จะเผชิญกับอุปสรรค

สุดท้าย ซานโช่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และจงรักภักดี แม้เขาจะถูกหลอกลวงและถูกขโมยลา เขาก็ยังคงภักดีต่อเจ้านายของเขาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้แสดงถึงจิตใจอันงดงามของเขา

โดยสรุปแล้ว ซานโช่เป็นตัวละครที่ซับซ้อน ทั้งขบขันและเศร้าสลดในเวลาเดียวกัน เขาแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องและคุณธรรมอันงดงามของมนุษย์ ซานโช่จึงเป็นตัวละครที่ทรงคุณค่าและน่าจดจําตลอดกาล